Kinderen en pedagogen

Contact

Small Villa Kinderopvang
Funenpark 1B
1018 AK Amsterdam

De kinderen van Small Villa

Het klinkt als een cliché, maar bij Small Villa Kinderopvang is het gewoon waar: de kinderen zijn onze inspiratie. We kunnen zelf veel leren van hun onbevangenheid, hun plezier, hun gedrag en van de wijze waarop ze met elkaar omgaan. In de tijd die we met jouw kind doorbrengen laten we ons dus ook door hem of haar inspireren. Misschien brengt hij of zij ons wel op een idee voor een nieuwe activiteit of een verandering van de inrichting.

Wijze lessen van pedagogen

We laten ons ook door een aantal pedagogische goeroes en stromingen inspireren. Die inspiratie komt terug in onze visie, de organisatie, de inrichting van het gebouw en in de activiteiten.

Célestin Freinet (1896-1966)

Een Franse onderwijzer die voor die tijd met baanbrekend nieuwe inzichten kwam. Hij stelde de belevings- en ervaringswereld van kinderen centraal. Small Villa gebruikt zijn inzichten door in te spelen op de onderzoeksdrang en nieuwsgierigheid van kinderen. Ze kunnen bijvoorbeeld zelf kiezen wat ze die week gaan doen. Wij moedigen het initiatief van kinderen aan zonder ze ergens toe te dwingen. Ze spelen met levensechte dingen en maken kennis met grote mensendingen. We stimuleren ook dat we van elkaar leren en besteden veel aandacht aan de interactie tussen de kinderen onderling. We hebben bovendien veel verschillende leuke en knusse speel- en werkhoekjes ingericht. En meehelpen met huishoudelijke klusjes hoort er ook bij.

Janusz Korczak (1878-1942)

Deze Poolse kinderarts, kinderboekenschrijver en pedagoog was van Joodse komaf en kwam met zijn weeskinderen tragisch om het leven in Treblinka. Hij liet een pedagogisch inzicht achter waar wij dankbaar gebruik van maken. Zijn inzichten pas we dagelijks toe: dialoog (met in plaats van over kinderen), ruimte, respect, participatie, zelfreflectie en observatie (doordat wij veel bijhouden over de kinderen, kun jij jouw kind heel goed volgen).

Reggio Emilia

Deze pedagogische benadering is in de Italiaanse stad Reggio Emilia ontstaan. In Nederland is ze ook wel bekend onder de naam ‘Sporen’. Hierin staan de ontwikkeling en talenten centraal op basis van zelfontdekkend leren. Deze benadering komt terug in ons veelzijdige aanbod van leuke, uitdagende en leerzame activiteiten.

Thomas Gordon (1918-2002)

een bekende Amerikaanse psycholoog die een populaire methode heeft ontwikkeld voor de communicatie met kinderen. Gordon heeft die methode gebaseerd op zijn overtuiging dat het gebruik van macht binnen relaties schadelijk is. De Gordon-methode gaat dan ook uit van gelijkwaardigheid en rekening houden met de ander, ook in opvoedingsrelaties. We passen de lessen van Gordon toe in onze communicatie met de kinderen, niet alleen omdat wij een gelijkwaardige relatie met de kinderen belangrijk vinden. Maar ook omdat kinderen gebaat zijn bij deze manier van met elkaar omgaan. Ze leren op een respectvolle manier op te komen voor zichzelf en zich duidelijk te uiten. Wij luisteren actief om de kinderen te begrijpen en leggen dingen begrijpelijk uit. Conflicten lossen we op zonder dat iemand zich een verliezer voelt. Bovendien brengen we ik-boodschappen. Wij zeggen niet dat een kind iets fout doet, maar houden het bij ons gevoel. Een pedagogisch medewerker zegt in de plaats daarvan bijvoorbeeld: ‘Ik vind het vervelend als jij je spulletjes niet opruimt en de andere kinderen wel.’