Belastingdienst en toeslagen

Contact

Small Villa Kinderopvang
Funenpark 1B
1018 AK Amsterdam

LRK

In Nederland zijn alle officiële kindercentra geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang  (LRK). Dit geldt  ook voor Small Villa Kinderopvang in Amsterdam. Deze registratie is een voorwaarde voor de Belastingdienst om een deel van de door jou gemaakte opvangkosten te vergoeden.

Wanneer je jouw kinderopvangtoeslag aanvraagt of wilt wijzigen, dien je het LRK-nummer van de kinderopvangvestiging in te vullen.

Small Villa Funenpark staat in het LRK onder nummer 234472194

Small Villa’s Kitchen staat in het LRK onder nummer 186665131

Om geregistreerd te kunnen blijven moeten BSO-organisaties aan kwaliteitseisen voldoen die jaarlijks door de gemeente worden gecontroleerd.

Hieronder kun je de inspectierapporten voor Small Villa Funenpark bekijken:

 

Bso Small Villa Kitchen :

Kinderopvangtoeslag:

U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen als u werkt en uw kind naar een geregistreerde opvang als BSO Small Villa  gaat.  Ook als parttimer, zzp’er, freelancer of uitzendkracht komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Of als u een onderneming hebt of meewerkt in de zaak van uw partner.

Volgt u een opleiding, een traject naar werk of een inburgeringscursus dan is kinderopvangtoeslag ook mogelijk.

 

Hoe werkt kinderopvangtoeslag?

Of je kinderopvangtoeslag kunt krijgen en hoeveel, hangt af van verschillende factoren:

  • het (gezamenlijke) inkomen;
  • jouw situatie: werk je, volg je een traject richting baan, een opleiding of een inburgeringscursus?
  • het aantal kinderen in de opvang;
  • het aantal opvanguren waarvoor je recht hebt op kinderopvangtoeslag.

Maximumuurtarief en aantal uren:

Per kind kun je voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen.

Inkomensgrens

Het hangt van jouw (gezamenlijk) inkomen af hoeveel kinderopvangtoeslag je krijgt. Hoe meer je verdient, hoe lager de toeslag. Daarnaast bestaat er een inkomensgrens.  Voor een tweede kind (en kinderen die daarop volgen) kun je meer toeslag krijgen. Je moet altijd álle kinderen opgeven.

Wil je weten hoeveel kinderopvangtoeslag je met jouw inkomen kunt krijgen? Maak dan een proefberekening.

Stoppen met werken: nog 3 maanden kinderopvangtoeslag

Stop je  met werken of word je werkloos? Dan heb je nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag.

Ga je binnen deze 3 maanden niet werken? Of geen opleiding, inburgeringscursus of traject naar werk volgen? Dan heb je na deze 3 maanden geen recht meer op kinderopvangtoeslag. Je moet de kinderopvangtoeslag dan zelf stopzetten. Heb je minder opvanguren gebruikt dan het aantal uren waar je recht op hebt? Dan mag je de uren die je over hebt ook na deze 3 maanden gebruiken. Heb je deze uren gebruikt? Zet de kinderopvangtoeslag dan stop.

De belastingdienst berekent uw toeslag over de opvangkosten. Maar ze gaan niet altijd uit van alle kosten die u hebt gemaakt.

U betaalt voor de opvang een tarief per uur. Als dat meer is dan het maximumuurtarief, dan telt wat u meer betaalt niet mee voor uw toeslag.

Ook tellen soms niet alle opvanguren mee. Dat hangt af van het aantal uren dat u werkt.

Uitbetalen van kinderopvangtoeslag:

De Belastingdienst betaalt de toeslag rechtstreeks aan jou.

Wit je meer informatie? Dan verwijzen we je graag naar de informatiefolder over de kinderopvangtoeslag of naar de website van de belastingdienst.

Aanvraag kinderopvangtoeslag: jouw IBAN en dat van Kinderopvang Small Villa

Wanneer je jouw kinderopvangtoeslag  aanvraagt, heb je zowel jouw eigen als het IBAN-nummer van Small Villa Kinderopvang nodig.

Vanuit de Brancheorganisatie Kinderopvang zijn wij erop gewezen dat wij ouders erop moeten attenderen, dat bij iedere wijziging in de opvang, deze moet worden doorgegeven aan de Belastingdienst. Als je meer uren opvang hebt afgenomen, maar deze niet in de aanvraag zijn verwerkt, wordt dit niet automatisch verrekend door de Belastingdienst. Hiervoor moet je eerst de uren aanpassen bij de aanvraag. Ook een wijziging in inkomen is belangrijk om zo spoedig mogelijk door te geven aan de belastingdienst.

Dit houdt in dat wij je aanraden bij iedere extra (studie/vakantie/nso-)dag de maand erop een wijziging door te voeren, binnen 4 weken na de wijziging. De maand daarop kijk je weer of de uren anders zijn dan de maand ervoor, en dit kun je dan aanpassen als dat het geval is. Als de uren iedere maand gelijk zijn, hoef je niets te doen.